Skoči na glavno vsebino

Vstop v osnovno šolo in prehod iz osnovne v srednjo šolo, predstavljata za vsakega otroka, kakor tudi za starše, prelomnico v življenju. Tako pri enem kot pri drugem je še kako dobrodošel kakšen koristen nasvet, napotek ali druga informacija, ki ob taki prelomnici veliko pomenijo. Da ta korak ne bi bil pretežak in velik v nobenem pogledu, vam je v pomoč socialna pedagoginja.

Poleg že dveh omenjenih velikih področij dela: šolanja otrok in karierne orientacije pa delo šolske svetovalne službe v skladu s smernicami zajema še naslednja področja dela:

–           učenje in poučevanje

–           šolska kultura, vzgoja, klima, red

–           telesni, osebni in socialni razvoj

–           socialno-ekonomske stiske

Seveda pa ob vsem tem ne smemo pozabiti, da je izrednega pomena za uspeh otroka v celostnem smislu sodelovanje vseh, ki jih zajema vzgojno-izobraževalni proces. Ob vsem tem pa je potrebno še upoštevati prostovoljnost, dobrobit in zaupnost. Le tako bomo kos novim izzivom, ki jih prinaša življenje, tako mi kot tudi Vi, starši.

 

VIZIJA ŠOLE

»Znanje in vzgoja za dobre medčloveške odnose je naša prihodnost.«
Dostopnost