Skoči na glavno vsebino

V šolskem letu 2023/2024 bomo nadaljevali z izvajanjem koncepta za nadarjene učence. Za identificirane učence bodo na podlagi evalvacij izdelani individualizirani programi, v katerih bomo glede na otrokove potenciale, prilagodili metode in oblike dela ter jim omogočili vključitev v dodatni pouk in druge oblike individualnega ter skupinskega dela.

V sklopu dela z nadarjenimi učenci bomo v sodelovanju s sosednjimi osnovnimi šolami izvedli tudi sobotno šolo, tabora za nadarjene na temo Ustvarjalnost in Triki in bližnjice učenja ter tečaj hitrega branja.

KONCEPT DELA Z NADARJENIMI

ODKRIVANJE IN DELO Z NADARJENIMI UČENCI

VIZIJA ŠOLE

»Znanje in vzgoja za dobre medčloveške odnose je naša prihodnost.«
Dostopnost